Home : Fundamental Analysis: VDO การลงทุน : คลิปสอนการลงทุนในหุ้นไทยโดยคุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

คลิปสอนการลงทุนในหุ้นไทยโดยคุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

August 20, 2012 | หมวดหมู่ Fundamental Analysis, VDO การลงทุน

คลิปวีดีโอสอนการเล่นหุ้น ด้วยการดูกราฟจากโปรแกรม eFinance จากรายการหาเรื่องคุยจาก www.ebizchannel.tv โดยคุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ โดยในช่วงแรก หรือคลิปแรกจะเป็นการลงทุนด้วยการดู Fun Flow จากต่างชาติ คุณวชิรเมษฐ์ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรม eFin Smart Portal ในการดู fun Flow การสแกนหุ้น และยังแนะนำเทคนิคการเทรดแบบง่ายๆ และเทคนิคการใช้ indicator อย่างถูกวิธีอีกด้วย

หาเรื่องคุย EFinanceThai 1/2


สรุปใจความ

การดู Fun Flow ต่างประเทศ
ดูภาพรวม ถ้าภาพรวมดี จะเล่นหุ้นได้อย่างปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ วิธีการดูภาพรวมสามารถดูได้หลายแบบ เช่น funflow เป็นต้น ตลาดหุ้นจะมีคนเล่นหุ้น 4 กลุ่ม คือ ต่างชาติ สถาบันในประเทศ รายย่อยในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
เมื่อมีเงินไหลเข้ามาในระบบ มูลค่าตลาดก็จะเพิ่ม โดยเฉพาะเมื่อต่างชาติเข้ามาซื้อเรื่อยๆ หุ้นก็จะขึ้น
ดังนั้นเราสามารถสังเกตการเข้ามาของต่างชาติแล้วซื้อหุ้นในช่วงนั้นก็จะปลอดภัย

ใน eFin Smart Portal ดูกราฟได้โดยกด Alt+F7 จะได้กราฟขึ้นมา 4 ช่อง (@SetFlow)
บนซ้าย บนขวา ล่างซ้าย ล่างขวา
ซ้ายเป็นข้อมูลต่างชาติ ขวาเป็นในประเทศ
บนเป็นข้อมูลการซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้น Set ล่างเป็นข้อมูลการซื้อขายสุทธิ Set50 Index futures
กราฟซ้ายบน เป็นการซื้อขายสุทธิของต่างชาติ ด้านบนเป็นการซื้อขายแต่ละวันมา plot ด้านล่างเป็นข้อมูลสะสม การใช้งานจะดูเส้นสะสมเป็นหลัก ดูว่า เค้าเริ่มเปลี่ยนจากขายมาเป็นซื้อ เราก็ซื้อตาม แล้วเมื่อเค้าซื้อไปเรื่อย เราก็ถือไว้ เมื่อเค้าเริ่มขาย เราก็ขายตาม โดยดูกราฟได้ว่าเส้นสะสมขึ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยของมันขึ้นไป เราซื้อตาม พอเส้นสะสมตัดเส้นค่าเฉลี่ยลง เราขาย นั่นคือ เราไม่ได้ซื้อทุกครั้งที่ต่างชาติซื้อ แต่จะเข้าซื้อเมื่อเปลี่ยนจากการขายมาเป็นซื้อ

แต่เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากกราฟซ้ายล่าง คือ ต่างชาติเข้าซื้อ set50 index futures เนื่องจากเวลาต่างชาติจะเข้ามาซื้อ เค้าจะเข้ามา Long Futures ก่อนแล้ว (ตัวเองจะใส่เงินเข้ามา แล้วมาทายไว้ว่าหุ้นจะขึ้น) หลังจากนั้นหุ้นจะขึ้น
เช่นเดียวกัน ก่อนที่หุ้นจะลง ต่างชาติก็จะเข้ามา Short Set50 Index futures ไว้ก่อน จานั้นก็ค่อยขายหุ้นออกมา

กราฟขวาบน เป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศ แนวทางจะคล้ายกับต่างชาติ

ส่วนเรารายย่อยก็มาดูว่าจะตามต่างชาติหรือสถาบัน แต่มักจะตามต่างชาติมากกว่า เพราะจะใส่เงินหนักๆ แต่สถาบันจะไม่ใส่เงินหนักมากนัก จากสถิติก้มักจะตามต่างชาติ

หาเรื่องคุย EFinanceThai 2/2

สรุปใจความ

เมื่อต่างชาตินำเงินเข้ามา จะเข้ามายัง sector ต่างๆ เราจะดูได้ว่าเงินต่างชาติเข้ามาที่ sector ไหนบ้าง ดูจาก @NVDR ในโปรแกรม eFin Smart Portal โดยกด Alt+5 ซึ่งจะนำข้อมุลมาจาก set.or.th

เมื่อรู้ sector แล้ว เอากราฟ sector มาเปิดเทียบกับ PE ได้ เช่น ถ้าต้องการดูกราฟ sector ICT ให้พิม $ICT

PE ในมุมมองของคุณวชิรเมษ์
ถ้า PE สูง แสดงว่านักลงทุนเชื่อมั่นสูง คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเรา
หุ้นที่คนเชื่อมั่นเยอะ เงินเลยไหลเข้าเยอะ PE เลยสูง แต่ไม่ควรเปรียบเทียบกับหุ้นคนละกลุ่ม แต่ควรเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีต
ในกรณีที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ PE ลดลง คือ มีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น นั่นคือพื้นฐานดีนั่นเอง เช่น ICT มีดัชนีสูงขึ้น แต่ PE ต่ำลง เมื่อเทียบกับอดีตที่ดัชนีเท่ากัน แต่ PE ต่ำกว่าในอดีตที่ดัชนีเท่ากัน นั่นแสดงว่า ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นนั่นเอง
อีกตัวอย่าง หุ้น Banpu PE สูงขึ้น แต่ราคาลดลง เพราะความสามารถในการทำกำไรแย่ลง เมื่อเทียบกับอดีตที่ราคาประมาณ 800 บาท PE อยู่ประมาณ 7 เท่า เท่านั้น แต่ปัจจุบันราคาลดลงมากว่าครึ่ง แต่ PE สูงกว่าในอดีต

ข้อควรระวังในการใช้ PE
บริษัทที่ขาดทุนจะไม่มี PE จะนำมาใช้ไม่ได้ กราฟ PE จะออกมาเป็นเส้นตรง

เมื่อดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำไรเติบโต หรือความสามารถในการทำกำไรดี เราสามารถมาเลือกหุ้นรายตัวได้
ในเทมเพลต @NVDR สามารถดูหุ้นรายตัวได้ด้วยว่าต่างชาติเข้ามาซื้อตัวไหน คือคลิกไปที่ Trading by Stock เราจะเห็นรายชื่อหุ้นที่ต่างชาติเข้ามาซื้อขาย จากนั้นเรามาดูกราฟหุ้นตัวนั้นๆ โดย plot ปริมาณการซื้อขายสะสมหุ้นตัวนั้นของต่างชาติโดยไปที่เครื่องหมายบวก แล้วเลือก DATA แล้วเลือก NVDR(Vol) จะได้กราฟแสดงการซื้อสะสมของต่างชาติ ความสูงของ NVDR(Vol) คือจำนวนหุ้นที่ต่างชาติถือครอง ถ้าเป็นสีเขียวคือ ซื้อเพิ่มจากเมื่อวาน ถ้าเป็นสีแดง คือขายจากเมื่อวาน ถ้าเป็นสีเหลืองคือคงที่

เราควรเริ่มเข้าซื้อในจังหวะที่ต่างชาติเข้าซื้อสะสม แล้วถือจนกว่าต่างชาติจะขาย และเมื่อดูร่วมกับ PE จะเห็นว่าราคาสูงขึ้น PE จะต่ำลงด้วย แล้ว NVDR จะเพิ่มขึ้น คือมีการสะสมของต่างชาติ

การสแกนหุ้น
@scan หรือกด Alt+1 โดยในฟังชั่นนี้จะมีเงื่อนไขสำเร็จรูปให้อยู่แล้ว หรือจะตั้งเงื่อนไขในการสแกนหุ้นเองก็ได้ โดยกดปุ่ม condition ที่มุมบนซ้ายมือ

เทคนิคการเทรดแบบง่ายๆ
ใช้เส้น SMA ถ้าหุ้นวิ่งชัน หรือผันผวนมาก็ให้ใช้เส้น SMA ต่ำๆ เช่น 5 วัน หรือถ้าหุ้นไม่ผันผวนมากก็ใช้ 20 วันเนื่องจากเวลาต่างชาติจะลงทุนเป็นเดือน 20 วันจะได้ 1 เดือนพอดี เป็นต้น (แต่ละการใช้ indicator ต่างๆ ย่อมมีที่มา ไม่ใช่ใช้ตามๆ กันไป ควรหาเหตุผล)

นอกจากนี้ยังแนะนำการใส่ indicator ว่าควรใส่ indicator ที่วิเคราะห์มุมมองต่างกัน

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

[fbcomments]