TVI

July 10, 2012 | หมวดหมู่ วิเคราะห์หุ้นรายตัว สไตล์ dummy

ข้อมูลบริษัท TVI แบบคร่าวๆ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดอีก 16 แห่ง คอยดูแลให้บริการลักษณะของลูกค้าเป็นทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร โดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑ์และการบริการแบ่งเป็นประเภท ดังนี้

การประกันภัยอัคคีภัย
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน โดยให้ความคุ้มครองตัวอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร
การประกันภัยรถยนต์
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ เช่น การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
การประกันภัยขนส่งสินค้า
เป็นการประกันความเสี่ยง หรือความสูญเสียแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ระหว่างขนส่งทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเส้นทางการขนส่ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขนส่งสินค้า ประกันภัยรถยนต์ อาทิเช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางต่างประเทศ และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
การรับประกันภัยต่อ
นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกค้าทั่วไปแล้วบริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัยต่อจากบริษัทผู้รับประกันภัยอื่นๆ ในธุรกิจด้วย โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกงานประกันภัยจากบริษัทอื่น ที่มีมาตรฐานการพิจารณาการรับประกันภัยใกล้เคียงกัน

ที่มา : http://www.thaivivat.co.th

งบการเงิน

TVI

วิเคราะห์อัตราส่วน
Year ROE (%) NM (%) ATO (เท่า) EM (เท่า) ROA (%) Book Value/share P/B
2551 (2008)  -5.57 -2.68 0.67 3.5 -1.57 3.82 0.52
2552 (2009)  3.16 1.18  0.72 3.31  1.25 4.6 0.48
2553 (2010)  8.45  3.36  0.75 3.01  3.02 5.54 0.56
2554 (2011)  5.55 2.26  0.55  4.82  2.33 4.6 0.77
2555 (2012) 11.58  11.97  0.59*  4.7 3.82 5.2 0.79

หมายเหตุ : *ATO ปี 2555 ได้มาจากการประมาณดังนี้ (545.69*4)/3693.77 เพื่อประมาณการรายได้ทั้งปี 2555

การจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยนโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40% ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=TVI&language=th&country=TH )

มาดูกราฟเพื่อหาจุดซื้อ

จากกราฟจะเห้นว่าเป็นขาขึ้นชัดเจน แต่ยังไม่มีกำลัง เนื่องจาก ADX ยังค่อนข้างต่ำ แต่ DI+ ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆ MACD ตัด 0 และ ตัด signal ขึ้นไป เป็นสัญญาณที่ดีมาก หากสามารถผ่าน 4.08 ขึ้นไปได้ก็จะไปเจอแนวต้านที่ 4.3, 4.5 และ 4.8 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ (high เดิม) Stop loss คือ ราคาตกลงทะลุเส้น trend line เส้นล่างลงไป

ระยะยาวแล้วราคาเป้าหมายอยู่ตามแนว Fibonacci เลยค่ะ
หากผลประกอบการดีไปเรื่อยๆ ก็สามารถถือยาวได้เลยค่ะ (ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ )

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

[fbcomments]